11. مارس 2022 | Kalissai Massih FA

کلام و دعا

در روز های چهارشنبه ما از کلام خداوند می خوانیم و باهم دعا می کنیم. در این برنامه، کتابی بنام زندگی هدفمند را باهم مطالعه و در باره آن تبادل نظر می کنیم، این کتاب برای چهل روز تقسیم بندی شده است که ما هر روز را برای یک هفته پلان کرده ایم و می خواهیم تا سال بعد از این کتاب در زمان کلام خواندن و دعا استفاده کنیم، البته این کتاب بحث ها و موضوعات اش برگرفته از کلام مقدس می باشد. هدف از این برنامه رشد کردن ما در ایمان است و همچنین تا ازین طریق باهم مشارکت داشته باشیم و باهم بخاطر موضوعات که در زندگی داریم در دعا باشیم. از اینکه شما را در این برنامه باخود داشته باشیم خیلی خوشحال خواهیم شد.

زمان: چهارشنبه ها ساعت 18:30 عصر

 Christuskirche Altona, مکان: کلیسای مسیح التونا