1. مارس 2022 | Kalissai Massih FA, Start-News

زبان و قهوه Sprachcafe

در کلیسای ما روز های چهار شنبه  برنامه Sprachcafe زبان و قهوه  برگذار می شود.

در این برنامه ما می خواهیم باهم مشارکت داشته باشیم، با فرهنگ های همدیگر آشنایی پیدا کنیم و باهم به زبان آلمانی صحبت کنیم تا از این طریق زبان ما نیز رشد کند و با نوشیدن قهوه و چای وقت خیلی خوبی کنار هم خواهیم داشت.

اگر دوست دارید در این برنامه زیبا سهم داشته باشید خیلی خوشحال می شویم شما را  در این زمان با خود داشته باشیم.

با تلفن و ایمیل آدرس زیر می توانید با ما به تماس شوید.

زمان: چهار شنبه ها ساعت 16:30 عصر

مکان: کلیسا مسیح التونا، Christuskirche Altona

تلفن: 01632160629

 ایمیل: pastoren@christuskirche.d