Start-News

16. فوریه 2024 | Start-News

ذخیره تاریخ: فقط صحبت کنید

ساده حرف بزنید. در جامعه.             اساس‌های ‘زبان ساده’. وقتی در کلیسا دیدار می‌کنیم، همیشه با یکدیگر خوب درک نمی‌شویم. حتی در مراسم عبادی هم اینطور است. مشکل صدا نیست. همچنین مشکلاتی با یکدیگر نداریم. اما گاهی اوقات از کلماتی استفاده می‌کنیم که بسیار سخت به درک می‌آیند. یا جملات ما…

16. آگوست 2022 | Kalissai Massih FA, Start-News

چهل سال افغانستان – شام گفتگو – .23 اگوست

چهل سال افغانستان – شام گفتگو در کلیسای مسیح داکتر آرلی و جانس لیون در گفتگو با قربان سلطانی.   .23 اگوست ساعت 7 عصر در کلیسای مسیح التونا زوج کانادایی داکتر آرلی و جانس لیون در هامبورگ مهمان ما هستند پاستر قربان سلطانی با آنها در باره تجربیات شان با جامعه افغان در دوران  40…

1. مارس 2022 | Kalissai Massih FA, Start-News

زبان و قهوه Sprachcafe

در کلیسای ما روز های چهار شنبه  برنامه Sprachcafe زبان و قهوه  برگذار می شود. در این برنامه ما می خواهیم باهم مشارکت داشته باشیم، با فرهنگ های همدیگر آشنایی پیدا کنیم و باهم به زبان آلمانی صحبت کنیم تا از این طریق زبان ما نیز رشد کند و با نوشیدن قهوه و چای وقت…

Christuskirche - seit 1871 in Altona