16. Februar 2022 | Kalissai Massih, Start-News

به کلیسای مسیح التونا خوش آمدید. در کلیسای ما برنامه های مختلف وجود دارد.

 

به کلیسای مسیح التونا خوش آمدید. در کلیسای ما برنامه های مختلف وجود دارد.

روز های یکشنبه از ساعت 12:30 – 2 بعد از ظهر با هم خداوند را عبادت می کنیم و با هم مشارکت داریم. روز های چهار شنبه برنامه زبان و قهوه را داریم، در این برنامه ما می خواهیم باهم مشارکت داشته باشیم، با فرهنگ های همدیگر آشنایی پیدا کنیم و باهم آلمانی صحبت کنیم تا از این طریق زبان ما نیز رشد کند. اگر دوست دارید و وقت دارید خوشحال می شویم شما را با خود داشته باشیم. روز های جمعه ساعت 7 – 8 شب ما باهم از کلام مقدس می خوانیم و اگر دوست داشته باشید می توانید با ما به تماس شوید.

تلفن: 01632160629

pastoren@nullchristuskirche.deایمیل: